Privacy Disclaimer & Cookies

Privacy Disclaimer & Cookies

woningbouw

PRIVACY
Stockmans Bouw is een dienstverlenende organisatie. Stockmans Bouw respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de websites van Stockmans Bouw, Stockmans Bouw spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Algemene informatie
Voor Stockmans Bouw is het interessant te weten welke sites het vaakst bezocht worden en welke door Stockmans Bouw aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Stockmans Bouw bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Stockmans Bouw haar websites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijzen wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de websites mogelijk negatief beïnvloedt kunnen worden.

Links
De websites van Stockmans Bouw bevatten links naar websites van derden. Stockmans Bouw is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Verstrekking van gegevens aan derden
Stockmans Bouw kan door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een in-gesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. Stockmans Bouw behoudt zich het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.

Wijziging Privacybeleid
Indien Stockmans Bouw mocht besluiten haar Privacybeleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacybeleid.

Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over het Privacybeleid van Stockmans Bouw dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@stockmansbouw.nl

Op deze Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

COOKIES
Cookies door Stockmans Bouw:

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden:

Bij het bezoeken van onze website Stockmansbouw.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)

DISCLAIMER
Stockmans Bouw besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stockmans Bouw behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Stockmans Bouw garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Stockmans Bouw is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Stockmans Bouw of door U aan Stockmans Bouw middels een website van Stockmans Bouw of anderszins langs elektronische weg. Stockmans Bouw kan niet garanderen dat de op de site melde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Stockmans Bouw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op overeenkomsten met Stockmans Bouw zijn de Algemene Voorwaarden van Stockmans Bouw van toepassing. Stockmans Bouw behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij Stockmans Bouw middels een mail te richten aan info@stockmansbouw.nl Zijn er verschillen tussen de Algemene Voorwaarden op papier en die op de site? Dan is de geregistreerde versie bij de Kamer van Koophandel bindend. Stockmans Bouw garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Stockmans Bouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.